PrivacyverklaringPrivacyverklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken
Massage praktijk Martie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam:
Adres:
Telefoon:


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Worden besproken en niet digitaal of schriftelijk opgeslagen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Massage Praktijk Martie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Het afhandelen van uw betaling


Hoe lang we gegevens bewaren
Massage praktijk Martie  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 2 Jaar…..

Delen met anderen
Massage praktijk Martie   deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Massage praktijk Martie  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar martielares@gmail.com. Massage praktijk Martie  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Massage praktijk Martie  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via martielares@gmail.com

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Massage praktijk Martie   kunt u ons als volgt bereiken:
Karperveen 505
3205HE Spijkenisse
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:51649551
0623906542
martielares@gmail.com